EGA2020优秀密室店长评选开始!
EGA发布:2020年度中国十大解谜文创
参选测评 | 上海《伶仃谣》- 如梦似幻亦如戏
参选测评 | 北京《撞邪》- 恐怖无需只靠追逐

请关注公众号ChinaEGA

请关注公众号ChinaEGA